UNBUN - Keto Buns

These buns are Keto, Gluten-Free, Paleo & Grain Free
Ingredients:
Water, Almond Flour, Egg White, Flax, Coconut Flour, Psyllium, Whole Egg, Apple Cider Vinegar, Paleo Baking Powder (Cream of Tartar, Salt, Sodium Bicarbonate).